โพสต์เมื่อ Oct 12, 2020

De'cafe Halalfood

Stay at home 🏠
First time ...Chicken BBQ stack with onion and mushrooms sauce #decafehalalfood_kamala_phuket #foodhalal #halal #halalfood #kamala#phuket
รับใบเสนอราคา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด